Obsidián

 

je drahokam, ktorý pochádza z horúceho stredu zeme a sopečná činnosť ho vyniesla na povrch.

 

V ľudskej duši pôsobí tak isto – zavádza nás do našich vlastných hĺbok a vynáša z nás  pôvodnú

                                                 neprejavenú tvorivú energiu na povrch.

 

Vibrácie tejto ohnivo jasnej energie zemského vnútra skrýva teraz Obsidián vo svojej podstate, ktorá je rovnako ako jeho farba symbolom Zeme a hmoty. Tak nás spája so skrytým svetlom, z ktorého vznikol zhustením všetok život a hmota, a ktorý ďalej žiari v najhlbšom vnútri všetkých ľudí a vecí.

Poznaním jednoty svetla a hmoty nám Obsidián pomáha vniesť toto svetlo do našich pocitov, do nášho tela i do nášho každodenného života. Učí nás tiež oslobodiť sa od vonkajších vplyvov, koncentrovať sa a naše predstavy a sny meniť na skutočnosť. Zároveň nám ukazuje skryté rozpory a strach, ktoré znemožňujú poznanie a využitie tohto svetla. Zavádza nás do našich nevyriešených citových problémov a necháva nás ich vedome prežiť, pokiaľ nie sme si ochotný priznať vlastné utrpenie a tým sa od neho oslobodiť.

 

Obsidián sa dobre hodí pre tých, ktorí chcú preraziť tieto blokády v hĺbke svojej vlastnej bytosti a sú pripravení prekonať očistný proces a spracovať potom látku, ktorá sa v tomto procese uvoľní.

 

 

Spracované podľa:
„Základná kniha o drahokamoch a hviezdach“
(Shalila Sharomon – Bodo J. Baginski)